C
C
ClassOn Public documents
Hướng dẫn sử dụng hệ thống ClassOn
Search
⌃K

ClassOn EdTech Solutions

ClassOn EdTech Solutions

ClassOn là gì?

ClassOn là một công ty công nghệ chuyên tập trung vào phát triển các giải pháp công nghệ dành cho giáo dục và đào. ClassOn mang đến một hệ sinh thái công nghệ toàn vẹn cho giáo dục và đào tạo 4.0. Thông qua các bộ giải pháp tự động hoá của hệ sinh thái ClassOn EdTech Solutions. Việc quản lý dữ liệu, dạy, đào tạo và học tập sẽ được giải quyết một cách đơn giản, nhanh chóng và hiệu quả nhất.

ClassOn sẽ mang lại giá trị gì cho khách hàng

Hệ sinh thái ClassOn sẽ mang đến cho khách hàng các bộ giải pháp dành cho giáo dục và đào tạo giúp tiết kiệm chi phí, công sức, dễ dàng mở rộng đáp ứng nhu cầu với khả năng tự động hoá các công việc trùng lắp hàng ngày và cuối cùng sẽ là một hệ thống phân tích dữ liệu chính xác, giúp đưa ra quyết định kịp thời và đúng đắn.